• Hotline: 0985 1900 66

Quá trình thực tập tại Nhật

Qua trinh thuc tap tai Nhat

qua_trinh_thuc_tap_tai_nhat_01

qua_trinh_thuc_tap_tai_nhat_02

日本での作業の様子

qua_trinh_thuc_tap_tai_nhat_04